พัดลมความร้อน รูป

งานออกแบบพัดลมทนความร้อนสูงที่ทางบริษัท เอส เอ เอส เอเซีย จำกัด ได้ออกแบบสร้างให้ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในแง่ประสิทธิภาพทัดเทียม ช่วยลูกค้าประหยัดงบประมาณได้อย่างมาก 

งานออกแบบสร้างระบบพัดลมความร้อนใช้ในอุตสหกรรมคั่วกาแฟขนาดใหญ่ย่านนิคมหนองแค ใช้กับอุณหภูมิ 200 250 C

งานออกแบบสร้างระบบพัดลมความร้อนใช้ในอุตสหกรรมคั่วกาแฟขนาดใหญ่ย่านนิคมหนองแค ใช้กับอุณหภูมิ 200 250 C

งานออกแบบสร้างระบบพัดลมความร้อนใช้ในอุตสาหกรรมขบวนการหลอมโลหะ ย่านเอกชัย

งานออกแบบสร้างระบบพัดลมความร้อนใช้ในอุตสหกรรมคั่วกาแฟขนาดใหญ่ย่านนิคมหนองแค ใช้กับอุณหภูมิ 200 250 C

งานออกแบบสร้างระบบพัดลมความร้อนใช้ในอุตสหกรรมหลอมโลหะย่านอ่างทองใช้กับอุณหภูมิ 200 250 C

งานออกแบบสร้างระบบพัดลมความร้อนใช้ในอุตสาหกรรมขบวนการหลอมโลหะ ย่านเอกชัย

งานออกแบบสร้างระบบพัดลมความร้อนใช้ในอุตสาหกรรมหลอมแร่สังกะสี ย่านนิคมบางปู สมุทรประการ

งานออกแบบสร้างระบบพัดลมความร้อนใช้ในอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมทำล้อแมกซ์ ย่านนิคมเวลโก บางปะกง

Powered by MakeWebEasy.com