วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ทำบาลานท์

การวิเคราะห์ระบบเพื่อตรวจค่าสเปคตรัมแล้วนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เช่น ISO 10816–3 โดยมีการวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนและค่าบาลานซ์ควบคู่กัน
Unbalance
Belt
ตัวอย่าง กราฟการเกิดค่าไม่สมดุลย์ในระบบงานเพลาหมุน
ตัวอย่าง กราฟการเกิดค่าไม่สมดุลย์งานระบบสายพานส่งกำลัง
ตัวอย่าง กราฟการเกิดค่าไม่สมดุลย์ในงานลูกปืนสลีฟ
ตัวอย่าง กราฟการเกิดค่าไม่สมดุลย์ในมอเตอร์ไฟฟ้า
โดยการวิเคราะห์ค่าจะกระทำใน แบบ ระนาบแกนเดี่ยว และ ระนาบแกนคู่ดังรูปที่แสดง

รูปเครื่องมือวัดวิเคราะห์ ค่าแรงสั่นสะเทือน และ ค่าแรงสมดุล


Powered by MakeWebEasy.com