ระบบกำจัดกลิ่น น้ำ

1. ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber
ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ระบบหอสเปร์ยน้ำ wet scrubber มีความลงตัวเป็นอย่างมากในการใช้เป็นขั้นตอนการกำจัดกลิ่น และมีความจำเป็นเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบกำจัดกลิ่น โดยชุดระบบกำจัดกลิ่นอุตสาหกรรม ชนิดหอสเปร์ยน้ำ นี้มีค่าใช้จ่ายในการดูแล และบำรุงรักษาไม่สูงมากนัก จึงเหมาะที่จะนำมาพิจารณาเป็นตัวเลือกทางหนึ่งของระบบกำจัดกลิ่น โดยทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะนำเสนอ ดังรูปตารางต่อไปนี้

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber :  Carbon Powder Process Rayong

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : กับระบบกำจัดกลิ่นพลาสติก

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ขบวนการหลอมเม็ดพลาสติก

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : วัสดุเป็น SS400 + Epoxy Coating

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ติดตั้งกับระบบหลอมเม็ดพลาสติก

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : วัสดุเป็น SUS 304 ใช้กับ ระบบหลอมพลาสติก

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ใน Process หลอมโลหะ

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : วัสดุเป็น FRP ใช้ในขบวนการไอกรด

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : วัสดุเป็น SS400 + Epoxy Coating

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : พร้อมติดตั้งทดสอบ

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ในระบบบำบัดไอสี และ สารเคมี

 

                                                                    กลับคืนสู่หน้าหลัก

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ในขบวนการหลอมพลาสติก

Powered by MakeWebEasy.com