ระบบกำจัดกลิ่น น้ำ

1. ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber
ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ระบบหอสเปร์ยน้ำ wet scrubber มีความลงตัวเป็นอย่างมากในการใช้เป็นขั้นตอนการกำจัดกลิ่น และมีความจำเป็นเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบกำจัดกลิ่น โดยชุดระบบกำจัดกลิ่นอุตสาหกรรม ชนิดหอสเปร์ยน้ำ นี้มีค่าใช้จ่ายในการดูแล และบำรุงรักษาไม่สูงมากนัก จึงเหมาะที่จะนำมาพิจารณาเป็นตัวเลือกทางหนึ่งของระบบกำจัดกลิ่น โดยทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะนำเสนอ ดังรูปตารางต่อไปนี้
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber :  Carbon Powder Process Rayong
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : กับระบบกำจัดกลิ่นพลาสติก
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ขบวนการหลอมเม็ดพลาสติก
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : วัสดุเป็น SS400 + Epoxy Coating
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ติดตั้งกับระบบหลอมเม็ดพลาสติก
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : วัสดุเป็น SUS 304 ใช้กับ ระบบหลอมพลาสติก
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ใน Process หลอมโลหะ
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : วัสดุเป็น FRP ใช้ในขบวนการไอกรด
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : วัสดุเป็น SS400 + Epoxy Coating
ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : พร้อมติดตั้งทดสอบ

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ในระบบบำบัดไอสี และ สารเคมี

 

                                                                    กลับคืนสู่หน้าหลัก

ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber : ในขบวนการหลอมพลาสติก
Powered by MakeWebEasy.com