ภาคกลาง

• บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (ผู้ส่งออกข้าวสาร)
• บริษัท ผู้ผลิตอาหารส่งออก และ แช่แข็ง จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์)


• บริษัท โกลเด้น ไปป์  จำกัด ( ผู้ผลิต ท่อเหล็กดำ และเหล็กรูปพรรณ)

• บริษัท ที.ที.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็มส์ จำกัด (ออกแบบด้านระบบบำบัดมลภาวะอากาศ)

• บริษัท อินทิเกรทคอนโทรลแอดวานซ์ จำกัด (ออกแบบด้านระบบบำบัดมลภาวะอากาศ)

• บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด (ด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางในระบบวิศวกรรม)
• บริษัท  เบสท์สตีลไพพ์ จำกัด (โรงงานด้านอุตสาหกรรมเหล็ก)

• บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รับออกแบบและสร้างงานระบบด้านวิศวกรรม)

• บริษัท บางกอกอินทีเกรท ซัพพลาย จำกัด (รับออกแบบระบบงานไฟฟ้าและคอลโทรล)

• บริษัท ไทยน้ำทิพย์ ปทุมธานี จำกัด ( ผู้ผลิตน้ำอัดลม โคคา-โคล่า)
• บริษัท บางกอก นิวเมติก จำกัด (ผู้ออกแบบงานควบคุมด้านระบบลม)

• ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง

• บริษัท เดอะโปรเจค จำกัด  (ผู้รับเหมาและ ออกแบบ)

• บริษัท แพลนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้รับเหมาและ ออกแบบ)

• ห้างหุ้น ส่วน เชิดชัยรวมช่าง จำกัด (ผู้รับเหมาและ ออกแบบ)
• บริษัท ตงหยาง กรุ๊ป จำกัด ( ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ส่งออก )

• บริษัท มินเทค จำกัด ( ผู้ผลิตน้ำหอม และ เครื่องสำอางค์ )

• บริษัท เลสชาโก ( ประเทศไทย ) จำกัด  ( โลเจสติก )

• บริษัท ซันทาวเวอร์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

• บริษัท ฮูทามากิ ( ประเทศไทย ) จำกัด ( ผู้ผลิตฟิลม์แพ๊คเกจจิ้ง )

• บริษัท เซ็มเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ( ผู้ออกแบบ และ สร้างระบบงานด้านวิศวกรรม )
• บริษัท ไทยเท็ควู้คแมค จำกัด ( จำหน่ายเครื่องจักรกลงานไม้ )

• บริษัท ผดุงศิสป์วิศวการ จำกัด ( ผู้ผลิตถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงระบบฝังใต้ดิน และ ถังVessel ต่าง ๆ )
• บริษัท สาลี่อุตสหกรรม  จำกัด ( มหาชน ) ( ผู้ผลิตและทำงานฉีดพลาสติก )
• บริษัท ซีเคแอล อิเลคโทรนิค จำกัด (ผู้ ผลิตแผ่นวงจรอิเลคโทรนิค )
• บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ( ผู้ผลิตเบาะโดยสารรถยนต์ )
• บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ( ผู้ผลิตน้ำส้มตราทิบโก้ )

• บริษัท แอ๊คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ( ประเทศไทย ) จำกัด ( ผู้ออกแบบงานระบบด้านวิศวกรรม )

• บริษัท เอ.โอ.เทค ( ประเทศไทย ) จำกัด ( ผู้ผลิตงานระบบต่าง ๆในสายการผลิต )

• บริษัท วี.เอ็ม.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เทคโนดลยี่ จำกัด ( ผู้ออกแบบงานด้านระบบวิศวกรรมต่าง ๆ )

• บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด ( มหาชน ) ( ผู้ผลิตแบตเตอร์รี่รถยนต์ )

• บริษัท เบสท์ กรุ๊ป เทคโนโลยี่ จำกัด ( ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ )

• บริษัท คิงส์เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( จำหน่ายสินค้าปลอดภาษี )

• บริษัท ไทยคูราโบ จำกัด ( ผู้ผลิตด้ายทอผ้าอุตสาหกรรม )

• บริษัท สยามคูราโบ จำกัด ( ผู้ผลิตด้ายทอผ้าอุตสาหกรรม )

• บริษัท ภาคีวิศกร  จำกัด

• บริษัท ฟรอม พลาสติก เอเชีย  จำกัด

• บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

• เอ แอล โซลูชั่น จำกัด

• บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่   จำกัด    ( มหาชน )

• บริษัท วินเนอร์สปอร์ต จำกัด

• บริษัท นีโอแวนเทจ จำกัด

• บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย)

• บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง  จำกัด

• บริษัท โรเธนเบิร์ก  จำกัด

• บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

• บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด

• บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์  จำกัด

• บี ดี ไอ ไดคัสติ้ง จำกัด

• บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด

• 3 เอ็ม อินโนเวชั่น ( ประเทศไทย ) จำกัด

• โจตัน ประเทศไทย จำกัด

• บริษัท บันได อินดัสเตรียล จำกัด

• บริษัท เอ ซี เทคโนโลยี จำกัด

• บริษัท อี369 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

• บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด

• บริษัท ทีโอเอ – ชินโต ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

• บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

• บริษัท ยูนิโปรโฟม ( ประเทศไทย ) จำกัด

• บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

• บริษัท เอ็กซ์ตร้า ออนิ่ง จำกัด

• บริษัท ปิโตรเลียม168 จำกัด
• บริษัท บีเวล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

• บริษัท ซีนาริโอ ค็อคแรม ( ประเทศไทย ) จำกัด    
                                                       

• บริษัท แพนแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )       

• บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี  จำกัด ( มหาชน )     

• บริษัท วิชั่น เวิลด์ พรีเมี่ยม จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) 

• บริษัท อาร์ทิเนี่ยน จำกัด

• บริษัท ออโตเวิคร์เอเซีย จำกัด

• บริษัท แอดวานซ์ คิล์น เทคโนโลยี จำกัด

• บริษัท แกรนด์เวิร์ค อินทีเรียร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด 

• บริษัท แฮ็ช เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด

• บริษัท เอ็กซ์ตร้า ออนิ่ง จำกัด 

• บริษัท  ไทยปากกาลูกลื่นอุตสาหกรรม จำกัด

• บริษัท พีพีพี เอ็นเนอยีโปร จำกัด

• บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด 

• บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด     

• บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด 

• บริษัท เอ็มเพาวเวอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด

• หจก. เค. ที พลาสติก การเกษตร    

• บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

• บริษัท 3เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

• บริษัท ภาคีวิศกร  จำกัด

• บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

• บริษัท ยู – เอส เอ็ม ดี จำกัด

• บริษัท ปิโตรเลียม168 จำกัด

• บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 

• บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย)

• บริษัท วินเนอร์สปอร์ต จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้